Επιτροπές Αξιολόγησης

Θα ανακοινωθούν σύντομα

Αθανασοπούλου Πηνελόπη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

Ανδρονικίδης Ανδρέας

Καθηγητής Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Διευθυντής Εργαστηρίου Συμπεριφορικής Μηχανικής και Αναλυτικής για τη Διοίκηση Μάρκετινγκ (The ΒΕΑΜΜ Lab) Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

Αργουσλίδης Πάρις

Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεοδοσίου Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

Θεοδωρίδης Προκόπης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Διευθυντής ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ Πανεπιστημίου Πατρών, Γενικός Γραμματείας Δ.Σ Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

Καλαμπόκας Ευάγγελος

Chief Οperating Officer West Group

Λιονάκης Κωνσταντίνος

Ph.D., Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

Μάλο Ντανιέλα

Προέδρος, Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.)

Μπάλτας Γεώργιος

Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Ακαδημίας Μαρκετινγκ

Παπαδημητρίου Χρίστος

Διευθύνων Σύμβουλος, Kalamata Papadimitriou

Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ & Έρευνας Αγοράς, Τμήμα Οικονομικών Επιστημμών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τσαφαράκης Στέλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Τσόγκας Μάρκος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ